Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczanie parametrów C1 i C2 modelu Winklera-Pasternaka na podstawie profilu geologicznego

Przy obliczaniu parametrów modelu Winklera-Pasternaka (C1C2) na podstawie profilu geologicznego należy w pierwszej kolejności wybrać charakterystyczną kombinację obciążenia. Kombinację tę należy traktować jako roboczą i powinna ona odzwierciedlać najczęściej występujące obciążenie. Obciążenie w dolnej części ławy fundamentowej jest obliczane za pomocą tej kombinacji, a następnie wyznaczana jest głębokość strefy oddziaływania.

Parametry odkształceniowe (współczynnik Poissona, moduł odkształcenia) określane są dla obliczonej strefy oddziaływania jako średnia ważona parametrów odkształceniowych gruntu. Na podstawie tych parametrów wyznaczane są stałe Winklera - Pasternaka (C1C2) w opisany poniżej sposób.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.