Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wpływ obciążeń sejsmicznych

Program umożliwia przeprowadzenie obliczeń wpływu obciążeń sejsmicznych według następujących norm:

  • Metodą klasyczną
  • Analiza obciążeń sejsmicznych według normy chińskiej JTJ 004-89
  • Analiza obciążeń sejsmicznych według normy chińskiej SL 203-97

W przypadku zastosowania norm chińskich po zdefiniowaniu intensywności trzęsienia ziemi (obciążeń sejsmicznych), program automatycznie przypisuje wartości współczynnika Kh wyznaczone według odpowiedniej normy.