Program:
Język:

Grupa pali

Analiza grupy pali uzależniona jest od sztywności konstrukcji. Podstawowym założeniem jest, że w konstrukcji sztywnej wszystkie pale poddane są takiemu samemu osiadaniu, podczas gdy dla konstrukcji podatnej każdy pal poddawany jest odkształceniu indywidualnemu - nie zakłada się interakcji.

Maksymalna nośność sztywnego fundamentu palowego wyrażona jest za pomocą wzoru:

gdzie:

M

-

liczba pali w fundamencie palowym

Fr,max,rep

-

nośność pojedynczego pala w fundamencie palowym

Jeżeli przyjmiemy podejście wg normy NEN6743, to współczynnik redukcji nośności ξ będzie wprowadzony do analizy zależnie od liczby pali M i liczby badań CPT (pkt 5.3.2.1). Maksymalna nośność podatnego fundamentu palowego jest określana wg nośności pala poddanego największemu obciążeniu w grupie:

gdzie:

Fr,i

-

nośność w pełni wytężonego pala w grupie

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.