Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza podłoża uwarstwionego

Podczas wyznaczania osiadania podłoża warstwowego program oblicza najpierw osiadanie na granicy pomiędzy pierwszą warstwą na wyrobiskiem a warstwami nadkładu Sint i wyznacza długość niecki osiadania wzdłuż granic warstw. W takim przypadku, podejście odpowiada podejściu stosowanemu dla gruntu jednorodnego.

Następnie (jak pokazano na Rysunku) program wyznacza długość niecki osiadania L na powierzchni terenu.

Analiza osiadania dla podłoża warstwowego

Następne obliczenie różni się w zależności od wybranej teorii:

Rozwiązanie według Limanova

Limanov opisał poziome przemieszczenie nad wyrobiskiem za pomocą utraconego obszaru F:

gdzie:

L

-

długość niecki osiadania

F

-

strata objętości gruntu na 1 m bieżący wyznaczana z:

gdzie:

Lint

-

długość niecki osiadania wzdłuż warstw nad wyrobiskiem

Sint

-

osiadanie odpowiedniej warstwy

Rozwiązanie według Fazekasa

Fazekas opisał poziome przemieszczenie na wyrobiskiem za pomocą następującego wyrażenia:

gdzie:

L

-

długość niecki osiadania

Lint

-

długość niecki osiadania wzdłuż warstw nad wyrobiskiem

Sint

-

osiadanie odpowiedniej warstwy

Rozwiązanie według Pecka

Peck opisał poziome przemieszczenie na wyrobiskiem za pomocą następującego wyrażenia:

gdzie:

Lint

-

długość niecki osiadania wzdłuż warstw nad wyrobiskiem

Sint

-

osiadanie odpowiedniej warstwy

Linf

-

odległość punktu przegięcia niecki osiadania od osi wyrobiska na powierzchni terenu

Literatura:

Széchy, Károly, The art of tunelling,Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.