Program:
Język:

Projekt

Ramka "Projekt" ma zastosowanie do definiowania podstawowych danych projektu.

Przycisk "Dane projektu" otwiera okno dialogowe, w którym można wypełnić poszczególne pozycje.

Wprowadzone dane wyświetlane są w środkowej części ramki. Informacje te są dalej wykorzystywane w tekstowych i graficznych dokumentacjach wyjściowych, zwłaszcza przy tworzeniu nagłówka i stopki.

Ramka "Projekt"

Jeśli wprowadzone dane projektu nie są właściwe lub czegoś brakuje, możesz je zmienić według własnych potrzeb (dodaj / edytuj / usuń). Dane definiuje się w tzw. "Szablonie danych projektu". Po naciśnięciu przycisku "Szablon danych projektu" (3), otwiera się okno dialogowe "Edycja szablonu danych projektu".

Ramka umożliwia również przełączanie jednostek analizy (metryczne / angielskie). Dane dotyczące projektu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.