Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Stała ściśliwości

Podczas kreślenia efektywnego naprężenie pionowego do odkształcenia pionowego na pół-logarytmicznej skali uzyskujemy często liniową zależność.

Wyznaczanie stałej ściśliwości C

Nachylenie tej krzywej jest jednym z parametrów gruntu szczególnie w przypadku jednowymiarowego odkształcenia, zwanym stałą ściśliwości C:

gdzie:

σ1ef

-

początkowe naprężenie efektywne gruntu w edometrze

σ2ef

-

końcowe naprężenie efektywne gruntu w edometrze

Zakresy wartości stałej ściśliwości C (J.Šimek: Mechanika zemin)

Grunt

Stała ściśliwości C [-]

Pył lessowy

15 - 45

30 - 120

Pył

60 - 150

Średniozagęszczone i zagęszczone piaski

150 - 200

Piasek ze żwirem

> 250

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.