Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Współczynnik wpływu korozji

Współczynnik wpływu korozji rury stalowej re [mm] (wg EN 14199)

Rodzaj gruntu

Wymagana żywotność mikropala [lata]

5

25

50

75

100

Grunty w stanie naturalnym

0,0

0,30

0,60

0,90

1,20

Grunty w stanie naturalnym, zanieczyszczone

0,15

0,75

1,50

2,25

3,00

Grunty organiczne

0,20

1,00

1,75

2,50

3,25

Grunty luźne

0,18

0,70

1,20

1,70

2,20

Grunty specjalne (zawierające rozpuszczalne sole)

0,50

2,00

3.25

4,50

5,75

Uwaga: Wartości współczynnika wpływu korozji rury stalowej re reprezentują wartości średnie.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.