Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Modele materiałowe

Wybór najwłaściwszego modelu materiałowego wraz z wprowadzeniem wymaganych parametrów materiałowych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych zadań przy modelowaniu konstrukcji z użyciem metody elementów skończonych.

Celem tworzenia modelu materiałowego jest opis zachowania się gruntu (lub skały) jak najbliższy rzeczywistości. Modele można podzielić na dwie grupy: liniowe i nieliniowe. Wybór odpowiedniego modelu materiałowego ma podstawowe znaczenie dla prognozowania reakcji gruntu

Większość zadań wymaga stosowania modeli nieliniowych (np. modelowanie ścian wykopów z użyciem modeli liniowych prowadzi do uzyskania całkowicie błędnych wyników). W niektórych przypadkach, jednakże, modele liniowe mogą okazać się użyteczne i adekwatne, i mogą znacznie uprościć proces obliczeń.

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - wybór modelu materiałowego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.