Program:
Język:

Stateczność wewnętrzna

Ramka "Stateczność wewnętrzna"  pozwala na sprawdzenie nośności zbrojenia na wyciąganie z gruntu oraz wytrzymałości połączeń. Zaznaczenie pola "Zbrojenie nr" spowoduje sprawdzenie tylko wybranego zbrojenia. Wybór opcji "Sprawdzenie automatyczne" spowoduje sprawdzenie wszystkich zbrojeń. Wyniki dla najbardziej krytycznego zbrojenia wyświetlane są po prawej stronie ekranu. Procedura analizy stateczności wewnętrznej opisana jest w teoretycznej części instrukcji. 

W tabeli pokazane są siły w poszczególnych zbrojeniach wywołane parciem czynnym działającym na lico ściany. Dla każdego zbrojenia pokazane są także punkty przyłożenia tych sił, nośność na zerwanie Rt, nośność na wyciąganie z gruntu Tp i związane z tym wynikowe wykorzystanie zbrojenia.

Ramka pozwala na wykonanie dowolnej liczby analiz sprawdzających, dla poszczególnych zbrojeń. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na ekranie i są automatycznie aktualizowane przy dowolnej zmianie wprowadzanych danych. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników obliczeń nośności zbrojenia.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku"

Ramka "Nośność zbrojenia"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.