Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Czynne parcie gruntu - teoria Caquot

Czynne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

cef

-

efektywna spójność gruntu

Ka

-

współczynnik aktywnego parcia gruntu

Kac

-

współczynnik aktywnego parcia gruntu ze spoistości

Następujące rozwiązanie analityczne (Boussinesque, Caquot) stosowane jest w GEO5 do obliczenia współczynnika czynnego parcia gruntu Ka:

gdzie:

Ka

-

współczynnik czynnego parcia gruntu wg Caquot’a

KaCoulomb

-

współczynnik czynnego parcia gruntu wg Coulomb’a

ρ

-

współczynnik przekształcenia - patrz dalej

gdzie:

β

-

nachylenie zbocza za konstrukcją

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

Współczynnik czynnego parcia gruntu Kac wyznaczany jest z:

dla:

dla: 

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza za konstrukcją

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Poziome i pionowe składowe czynnego parcia gruntu przyjmują:

gdzie:

σa

-

czynne parcie gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.