Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Edycja początkowej geometrii

Program posiada wbudowany tryb automatycznej korekcji zdefiniowanej geometrii. Oznacza to, że przed wygenerowaniem siatki program automatycznie lokalizuje wszystkie punkty przecięcia linii, lokalizuje obszary zamknięte i tworzy odpowiedni model geometryczny (obliczeniowy).

Takie nowe obszary mogą następnie pozostać nieaktywne lub można im przypisać nowy grunt. Zalety tego systemu uwidaczniają się najlepiej przy tworzeniu geometrycznych modelu tuneli (drążenie etapowe) lub ścianek szczelnych. Tworzenie nawet skomplikowanego modelu jest więc zadaniem dość prostym i może być wykonane bardzo sprawnie.

Korekcja początkowego modelu geometrycznego może spowodować, że niektóre punkty modelu znajdą się zbyt blisko siebie, albo też powstaną zbyt małe obszary. W takich przypadkach, w prawym dolnym oknie pojawia się ostrzeżenie wskazujące te słabe punkty modelu. 

Obszary po wykonaniu automatycznej korekcji modelu geometrycznego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.