Program:
Język:

Podłoże nieściśliwe

Ramka "Podłoże nieściśliwe" służy do definiowania stropu podłoża nieściśliwego.

Definiowanie stropu warstwy podłoża nieściśliwego odbywa się identycznie jak definiowanie standardowe warstwy.

Zdefiniowanie podłoża nieściśliwego jest jedną z metod ograniczenia głębokości aktywnej - po jego zdefiniowaniu, zasięgi i przekroje ukośne rysowane są tylko do stropu warstwy podłoża nieściśliwego. Poniżej stropu warstwy podłoża nieściśliwego nie występuje odkształcenie gruntu.

Zdefiniowane warstwy podłoża nieściśliwego mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Podłoże nieściśliwe"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.