Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Graniczna krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie)

Graniczna krzywa obciążeniowa opisuje zmianę obciążenia pionowego Q w funkcji osiadania pala.

Domyślnie, program oferuje budowanie tej krzywej dla maksymalnej wartości osiadania równiej 25 mm. Jednak, wartość tę można modyfikować aż do wartości 100 mm przed przeprowadzeniem obliczeń. Przykład pokazujący typowy kształt granicznej krzywej obciążeniowej został przedstawiony na rysunku. 

Graniczna krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) dla pojedynczego pala

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.