Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wpływ obciążeń sejsmicznych - metoda klasyczna

Pogram umożliwia obliczenie wpływu obciążeń sejsmicznych za pomocą dwóch zmiennych - współczynnika przyspieszenia poziomego Kh lub współczynnika poziomego obciążenia sejsmicznego Kv.

  • Współczynnik pionowego obciążenia sejsmicznego Kv

Współczynnik pionowego obciążenia sejsmicznego zwiększa (Kv > 0) lub zmniejsza (Kv < 0) ciężar jednostkowy gruntu, wody w gruncie i materiał obciążenia poprzez pomnożenie odpowiednich wartości przez 1+Kv. Warto zauważyć, że współczynnik Kv może przyjmować dodatnią i ujemną wartość, a w przypadku wystarczająco dużego współczynnika przyspieszenia poziomego, odciążenie zbocza (K< 0) jest bardziej niekorzystne aniżeli dodatkowe obciążenie.

  • Współczynnik przyspieszenia poziomego Kh

W ogólnym przypadku, obliczenie przeprowadzane jest przy założeniu wartości zero współczynnika Kh. Ta stała, jednak, może być wykorzystana do symulacji skutków obciążenia sejsmicznego poprzez ustawienie wartości różnej od zera. Wartość ta reprezentuje stosunek pomiędzy przyspieszeniami poziomym a grawitacyjnym. Zwiększenie współczynnika Kh powoduje odpowiednie zmniejszenie współczynnika bezpieczeństwa SF.

Współczynnik przyspieszenia poziomego wprowadza do analizy dodatkową siłę poziomą działająca w środku ciężkości danego bloku o wartości Kh*Wi, gdzie Wi jest całkowitym ciężarem bloku, uwzględniającym składową materiałową obciążenia zbocza.

Następująca tabela przedstawia listę wartości współczynnika Kh, które odpowiadają różnym stopniom obciążeń sejsmicznych na podstawie skali M-C-S.

Stopień M-C-S

Przyspieszenie poziome

Współczynnik przyspieszenia poziomego

(MSK-64)

[mm/s2]

Kh

1

0,0

-

2,5

0,0

-

0,00025

2

2,5

-

5,0

0,00025

-

0,0005

3

5,0

-

10,0

0,0005

-

0,001

4

10,0

-

25,0

0,001

-

0,0025

5

25,0

-

50,0

0,0025

-

0,005

6

50,0

-

100,0

0,005

-

0,01

7

100,0

-

250,0

0,01

-

0,025

8

250,0

-

500,0

0,025

-

0,05

9

500,0

-

1000,0

0,05

-

0,1

10

1000,0

-

2500,0

0,1

-

0,25

11

2500,0

-

5000,0

0,25

-

0,5

12

>

5000,0

>

0,5

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.