Program:
Język:

NEN 6743

Norma 6743 "Fundamenty palowe" określa maksymalny opór podstawy pala pmax, base wg wyników odpowiedniego i-tego sondowania statycznego CPT w następujący sposób:

gdzie:

qc, I, mean

-

uśredniony opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, I (zob. pkt 5.3.3.3 w normie NEN 6743)

qc, II, mean

-

uśredniony minimalny opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, II (zob. pkt 5.3.3.3 w normie NEN 6743)

qc, III, mean

-

uśredniony opór gruntu pod stożkiem sondy w strefie podstawy pala qc, III (zob. pkt 5.3.3.3 w normie NEN 6743)

αp

-

współczynnik redukcji nośności podstawy pala

s

-

współczynnik wpływu kształtu pala

β

-

współczynnik wpływu poszerzenia podstawy pala

Maksymalna wartość oporu gruntu pod stożkiem (ciśnienia penetracji) qc jest określona jako 15 MPa. W gruntach niespoistych, uwzględniany jest  wpływ prekonsolidowania gruntu (OCR).

Maksymalny opór na pobocznicy pala pmax,shaft wyraża wzór:

gdzie:

αs

-

współczynnik tarcia na pobocznicy

qc, z, a

-

opór pod stożkiem na głębokości h

Literatura:

NEN 6743:1991/A1:1997, Geotechniek - Berekeningsmethode voor funderingen op palen - Drukpalen.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.