Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Definicja skali barw

Okno dialogowe "Definicja skali karw" służy do tworzenia skali barw użytkownika.

Pole wyboru "Zmienne minimum i maksimum" określa podstawowy rodzaj skali. Po zaznaczeniu, wartości minimum oraz maksimum skali są automatycznie ustawianie w przypadku zmiany parametru lub fazy budowy. Zatem, istnieje możliwość ustawienia:

  • Dostosowanie skali (minimalna liczba poziomów wynosi 4, a maksymalna 100)
  • Skala kolorów
  • Skala jednolita / przez zero

Liczba poziomów skali i rodzaj skali są określane w oknie dialogowym "Generowanie skali", które otwierane jest po naciśnięciu przycisku "Generuj wartości". Istnieje możliwość ustawienia wartości i barw w tabeli w lewej części tego okna dialogowego. Wartości zakresu można łatwo zmienić w tabeli. Jeżeli pole kolumny "Kontrolka barwa" jest zaznaczone, można wówczas wybrać dowolny kolor z rozwijanego pola. Barwa w pośrednich niezaznaczonych wierszach jest automatycznie mieszana z wprowadzonych barw w zaznaczonych wierszach. Domyślne wartości można zawsze przywrócić poprzez naciśnięcie przycisku "Ustaw barwy predefiniowane".    

Istotną właściwością programu jest definicja zakresu ze stałym minimum i maksimum. Jeżeli pole "Zmienne minimum i maksimum" nie jest zaznaczone, wówczas zakres barw jest stały, a wprowadzane są jego wartości minimum i maksimum. W przeciwieństwie do zakresu zmiennego, można dalej określić:

  • Punkty końcowe zakresu (w oknie dialogowym "Generowanie skali")
  • Kolorów do wyświetlania wartości poza zakresem

Podczas zmiany parametru lub fazy budowy zakres barw pozostaje taki sam, zachowując te same zakresy końcowe. Wartości znajdujące poza zakresem (poniżej wartości minimum bądź powyżej wartości maksimum) rysowane są za pomocą kolorów określonych w prawej części okna. Wartości minimalnego i maksymalnego zakresu wprowadza się w oknie dialogowym "Generowanie skali". Wprowadzone wartości minimum i maksimum połączone są z tą samą jednostką - np. w przypadku określenia zakresu 0 - 200 kPa, zakres ten jest zachowywany dla wszystkich parametrów określanych w kPa - podczas zmiany aktualnie wyświetlanego parametru do parametru osiadania, aktualny zakres jest przełączany do jednostek osiadania.

Dla skali zmiennej jak i stałej, istnieje możliwość wyboru, czy barwy w zakresach są rozkładane jednolicie czy przez zero. Skala "Jednolita" oznacza, że barwy są gładko rozłożone od minimalnej do maksymalnej wartości skali. Skala "Przez zero" rysuje barwy powyżej wybranej wartości za pomoocą ciepłych kolorów (żółty, czerwony), natomiast zimne kolory (zielony, niebieski) używane są do przedstawienia zakresu poniżej wybranej wartości.

Okno dialogowe "Definicja skali barw"