Program:
Język:

Definicja skali barw

Okno dialogowe "Skala barw" umożliwia użytkownikom tworzenie własnych skali barw.

W sekcji "Zakres", można automatycznie lub ręcznie (wpisując wartości) zdefiniować wartości minimalne i maksymalne skali. Jeżeli skala jest ograniczona wartością wejściową, wartości poza zakresem (poniżej wartości minimalnej lub powyżej wartości maksymalnej) rysowane są kolorami określonymi w prawej dolnej części okna. Wejściowe wartości minimalne i maksymalne są powiązane z tą samą jednostką – np. przy określeniu zakresu 0 - 200 kPa, zakres ten jest zachowywany jednakowo dla wszystkich zmiennych określonych w kPa - przy zmianie aktualnie wyświetlanej zmiennej na zmienną osiadań zakres bieżący jest przełączany na odpowiadający jednostce osiadań.

Skala "Równomierna" oznacza, że kolory są równomiernie rozłożone od minimalnej do maksymalnej wartości. Skala "Przez zero" rysuje barwy powyżej wybranej wartości za pomocą ciepłych kolorów (żółty, czerwony), natomiast poniżej wybranej wartości za pomocą kolorów zimnych (zielony, niebieski).

W oknie dialogowym można również edytować:

  • liczbę poziomów (minimum 4, maksimum 100)
  • skalę kolorów
  • typ skali

Okno dialogowe "Skala barw"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.