Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza

Wyniki analizy wyświetlane są w ramce "Analiza". Analiza przeprowadzana jest za pomocą metody elementów skończonych. Analiza wymiarowania wykonywana jest zgodnie ze z normą ustawioną w zakładce "Materiały i normy".

Analizę można wstrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk "Zatrzymaj"

Po zakończeniu analizy program natychmiast wyświetla wyniki i informacje o przebiegu obliczeń. Informacje te (z możliwą listą błędów) pokazane są w oknie w dolnej części ramki. Głównym narzędziem prezentacji wyników z  programu jest wizualizacja wyników na ekranie. Pasek narzędzi w górnej części ekranu służy do obsługi prezentacji graficznej wyznaczonych wartości. 

Zakres kolorów i przycisk do jego modyfikacji znajduje się u góry ekranu.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Sposób przedstawiania wyników na ekranie można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku". 

Ramka "Analiza" - ekran  po zakończeniu analizy