Program:
Język:

Czynne parcie gruntu - teoria Absi’ego

Czynne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

cef

-

efektywna spójność gruntu

Ka

-

współczynnik czynnego parcia gruntu

Kac

-

współczynnik czynnego parcia gruntu ze spoistości

Program pobiera wartości współczynnika czynnego parcia gruntu Ka z bazy danych zbudowanej na podstawie wartości opublikowanych w książce: Kérisel, Absi: Tabele czynnego i biernego parcia gruntu, 3rd Ed. A.A. Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3. 

Współczynnik czynnego parcia gruntu Kac wyznaczany jest z:

dla:

dla: 

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Poziome i pionowe składowe czynnego parcia gruntu przyjmują:

gdzie:

σa

-

czynne parcie gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Literatura:

Kérisel, Absi: Active and Passive Earth Pressure Tables, 3rd ed., Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.