Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Używanie pomocy

Pomoc tekstowa wszystkich naszych programów wyświetlana jest w standardowej przeglądarce Windows Explorer. Istnieje możliwość uruchomienia okna dialogowego pomocy przez menu programu (pozycje "Pomoc", "Zawartość") bądź za pomocą przycisku funkcyjnego "F1" w dowolnym miejscu programu.

Niektóre okna dialogowe (np. "Dodaj nowy grunt") umożliwiają otwarcie odpowiadającego im rozdziału Pomocy poprzez naciśnięcie przycisku pomocy "".

Okno dialogowe zawiera:

  • pasek z przyciskami podstawowych narzędzi. Przycisk "Ukryj (Pokaż)" ukrywa (pokazuje) drzewo z listą tematów pomocy. Przyciski ("Wstecz/Dalej") umożliwiają wyświetlenie listy już przeglądanych stron. Przycisk "Drukuj" otwiera okno dialogowe drukowania, natomiast przycisk "Opcje" otwiera menu w celu ustawienia właściwości okna EKSPLORATORA.
  • Pasek zawierający trzy zakładki "Spis treści" (pokazuje drzewo z poszczególnymi tematami), "Indeks" oraz "Wyszukaj"
  • "Drzewo", ktore zawiera listę tematów - poszczególne pozycje w tym drzewie są otwierane/zamykane poprzez kliknięcie symboli "+"/"-" przed nazwą.
  • Okno do wyświetlania tekstu pomocy - nagłówek okna zawiera aktualnie wyświetlany temat pomocy oraz przyciski "Wstecz/Dalej", które działają w ten sam sposób, co opisane wcześniej przyciski na pasku narzędzi

Każdy tekst pomocy może zawierać także odsyłacze do innych pozycji. Tekst tych odsyłaczy jest zaznaczony kolorem zielonym.

Okno dialogowe "Pomoc" - zakładka "Spis treści"