Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Osiadanie - grunt niespoisty (krzywa obciążenie-osiadanie)

Ramka "Osiadanie" wyświetla liniową krzywą obciążeniową (obciążenie-osiadanie) dla osiadania grupy pali w gruntach niespoistych. W ramce można przeprowadzić kilka analiz.

Krzywa obciążeniowa (zalezność obciążenie-osiadanie) dla grupy pali wyliczana jest zawsze dla zdefiniowaniego osiadania granicznego.

Tabela w lewej dolnej części ramki pozwala na bezpośrednie definiowanie siecznego modułu odkształcenia dla poszczególnych warstw gruntu.

Wyniki analizy wyświetlane są w prawej górnej części pulpitu. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki analizy obliczeniowej.

Wyniki analizy (krzywa obciążeniowa, wykres obciążenie-osiadanie dla grupy pali) wyświetlane są w prawej części pulpitu.

Ramka "Osiadanie" - grunt niespoisty (krzywa obciążeniowa; wykres obciążenie-osiadanie dla grupy pali)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.