Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Woda

Ramka "Woda" umożliwia określenie rodzaju wody gruntowej przy pomocy jednego z dostępnych przycisków. wyświetlany jest w lewej części ramki. Parametry wody można definiować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól bądź na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Metody analizy parcia gruntu z uwzględnieniem wpływu wody zostały opisane w teoretycznej części pomocy w rozdziale "Wpływ wody".

Ramka "Woda"