Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ustawienia Arc-Length

Arc length - długość łuku - jest podstawowym parametrem wpływającym na obliczenia reakcji. Wskazówką dla wyboru długości łuku może być przebieg iteracji w poprzednim etapie obliczeniowym. Niezależnie od tego program umożliwia ustawienie:

  1. Wyznacz z kroku obliczeniowego (kroku obciążenia) - długość łuku określana jest w sposób automatyczny z początkowego kroku obciążenia.
  2. Przyjmij z poprzedniej fazy - wartość długości łuku na koniec poprzedniej fazy obliczeniowej jest stosowana jako wartość początkowa dla nowej fazy. Ta opcja staje się aktywna w drugiej fazie obliczeniowej.
  3. Definiuj - umożliwia bezpośrednie podanie wartości długości łuku. 

Jeżeli nie można określić reakcji konstrukcji a priori, to zalecamy stosowanie pierwszej opcji. W zależności od przebiegu obliczeń można zmodyfikować wartość długości łuku i powtórzyć obliczenia. W żadnym wypadku nie można jednak zapewnić konwergencji dla wybranej wartości długości łuku. Podobnie jak w metodzie NRM, jeżeli wystąpią problemy z konwergencją, to program umożliwi redukcję bieżącej długości łuku i rozpocznie obliczenia od początku.

Następnym parametrem kierującym procesem iteracji jest Maksymalna liczba kroków obliczeniowych (obciążenia). Program zawsze stosuje podaną liczbę kroków obciążenia, jeżeli:

  • parametr λ jest większy od 1,
  • przekroczona została maksymalna liczba relaksacji długości łuku.

Jeżeli obliczenia zostaną przerwane w wyniku przekroczenia maksymalnej liczby kroków obciążenia i parametr λ jest mniejszy od 1, to niezbędne jest zwiększenie liczby kroków i rozpoczęcie obliczeń od początku.

Arc-length - ustawienie długości łuku

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.