Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Edytuj

Przyciski na pasku narzędzi służą do pracy z danymi w bieżącym zadaniu. Pasek narzędzi ma inny wygląd w programach 1D i 2D. Pasek ten zawiera następujące przyciski.

Pasek narzędzi "Edytuj" - programy 1D

Pasek narzędzi "Edytuj" - programy 2D

Niektóre przyciski podzielone są na dwie części dzięki czemu przycisk może kontrolować więcej funkcji (prawa strona ze strzałką).

Zastosowanie przycisku do większej liczby funkcji

Funkcje poszczególnych przycisków są następujące:

Kopiuj dane do schowka

  • Kopiuje dane z bieżącego zadania do schowka

Wstaw

  • Otwiera okno dialogowe i wstawia wybrane dane z innego programu GEO5 - przykładowo z programu "Parcie" do programu "Ściana oporowa".

Cofnij

  • Cofa ostatni wykonany krok (funkcja ta jest dostępna wyłącznie w w programach o środowisku 2D i musi być włączona w oknie "Opcje").

Cofnij (więcej kroków)

  • Otwiera listę kroków, które mogą zostać cofnięte.

Ponów

  • Przywraca jeden cofnięty krok (funkcja ta jest dostępna wyłącznie w w programach o środowisku 2D i musi być włączona w oknie "Opcje").

Ponów (więcej kroków)

  • Otwiera listę kroków, które mogą być ponowione.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.