Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Fundament

Ramka "Fundament" pozwala wybrać rodzaj fundamentu. Wybrany rodzaj fundamentu z podpowiedzią graficzną wprowadzonych wymiarów wyświetlany jest w lewej części ramki. Wartości można edytować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól, lub na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów. Ramka Fundament" służy również do definiowania ciężaru objętościowego nadkładu gruntu nad fundamentem.

Istnieje możliwość wyboru następujących typów fundamentów:

  • Osiowa stopa fundamentowa
  • Mimośrodowa stopa fundamentowa, schodkowa
  • Mimośrodowa stopa fundamentowa
  • Osiowa stopa fundamentowa, ze skosem
  • Osiowa stopa fundamentowa, schodkowa
  • Mimośrodowa stopa fundamentowa ze skosem

Fundament bezpośredni profil gruntu definiuje się począwszy od poziomu terenu pierwotnego. Nośność fundamentów zależy natomiast głównie od zagłębienia fundamentu poniżej  poziomu terenu zmodyfikowanego. Jeżeli poziom terenu zmodyfikowanego znajduje się ponad poziomem posadowienia, należy przypisać tę samą głębokość do poziomu terenu zmodyfikowanego i poziomu pierwotnego terenu oraz zdefiniować w podłożu dodatkową warstwę gruntu nasypowego. Ramka "Fundament" umożliwia również zdefiniowanie wysokości fundamentu.

Po wykonaniu, fundament zazwyczaj zasypywany jest gruntem - w ramce "Fundament" należy określić jego ciężar objętościowy (Ciężar objętościowy nadkładu γ1).

Ramka "Foundation"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.