Program:
Język:

Metoda Bowlesa

Metoda Bowlesa pozwala na uwzględnienie wpływu spójności na nośność buławy, z tego względu metoda jest korzystniejsza w przypadku gruntów spoistych.

gdzie:

d

-

średnica buławy

l

-

długość buławy

Ko

-

współczynnik parcia spoczynkowego gruntu

σz

-

średnie naprężenie geostatyczne w otoczeniu buławy mikropala

φ

-

średnia wartość kąta tarcia wewnętrznego w otoczeniu buławy mikropala

Literatura:

J.E. Bowles - Foundation Analysis and Design, McGraw Hill book Company.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.