Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Funkcje myszy

Podobnie jak inne aplikacje Windows, programy GEO5 także wykorzystują myszkę do kontroli.

Zastosowanie

Ikona Myszy

Przycisk Myszy

Opis funkcji

Wybór

lewy

Obiekt aktywny lub rządek w tabeli może być wybrany poprzez kliknięcie lewego klawisza myszy.

Przykład zastosowania

Wybór wielokrotny

CTRL + lewy, SHIFT + lewy

Dowolna liczba obiektów aktywnych lub rzędów tabeli jest dodawana (lub usuwana) do wyboru po równoczesnym przytrzymaniu klawisza CTRL i kliknięciu lewego klawisza myszy. Wszystkie rzędy tabeli powyżej lub poniżej rzędu wybranego można wybrać przytrzymując SHIFT i wciskając lewy klawisz myszy.

Przykład zastosowania

Wybór graficzny

lewy

Poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy i przeciągnięcie myszą, zostaje stworzony podświetlony obszar. Obiekty aktywne w tym obszarze (nawet wybrane częściowo) zostają dodane do wyboru.

Przykład zastosowania

Zmiana skali

Środkowy (kółko, ang. scroll)

Obracanie kółkiem myszy powoduje zmniejszanie lub zwiększane obrazu z pozostawieniem środka poza ramką.

Przykład zastosowania

Zmiana skali

Środkowy (kółko, ang. scroll)

Podwójne kliknięcie kółkiem myszy powoduje przeskalowanie wizualizacji do powiększenia maksymalnego, takiego, że wszystkie obiekty są widoczne na pulpicie.

Przykład zastosowania

Przesunięcie

Środkowy (kółko, ang. scroll)

Przycisnięcie i przytrzymanie środkowego przycisku myszy (kółka), a następnie jej przesuwanie powoduje przesunięcie widoku w dowolnym kierunku.

Przykład zastosowania

Obrót

Środkowy (kółko, ang. scroll)

Przytrzymanie przycisku CTRL i przyciśnięcie środkowego przycisku myszy (kółka) spowoduje obrót wizualizacji 3D.

Przykład zastosowania

Otwieranie Okna Dialogowego

lewy

Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na obiekcie aktywnym lub rzędzie tabeli otwiera odpowiednie okno dialogowe.

Przykład zastosowania

Menu kontekstowe

prawy

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na obiekcie aktywnym lub rzędzie tabeli otwiera menu kontekstowe.

Przykład zastosowania

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.