Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Materiały, współczynniki, oznaczenia

Stosuje się następujące oznaczenie parametrów materiału:

Rbd

-

wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie

Rbtd

-

wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie

γu

-

współczynnik kształtu przekroju

z

-

ramię dźwigni (ramię sił wewnętrznych)

Współczynnik γu wyznaczany jest z równania (Art. 5.2.2):

Najbardziej powszechne oznaczenie dla parametrów geometrycznych:

b

-

szerokość przekroju poprzecznego

h

-

wysokość przekroju poprzecznego

he

-

wysokość efektywna przekroju poprzecznego

z

-

ramię dźwigni (ramię sił wewnętrznych)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.