Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zbrojenie

Ramka "Zbrojenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych elementów zbrojenia. Dodawanie zbrojenia wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zbrojenie". Przy definiowaniu rozpór istnieje możliwość skorzystania z funkcji siatki.

Wprowadzone zbrojenie można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. W programie zastosowano następujące układy współrzędnych.

Punkty końcowe zbrojenia są automatycznie dowiązywane do terenu, wybranej warstwy lub otworu (obudowa tunelu). Punkty te są następnie automatycznie umiejscawiane na przecięciach linii zbrojenia wyznaczonej przez zdefiniowane punkty i wybrane linie. Zbrojenie można również definiować w sposób bezpośredni, podając współrzędne obu punktów końcowych.

Zbrojenia są to rozciągane elementy wzmacniające (geotkaniny, geosiatki) i są definiowane za pomocą punktu początkowego i końcowego oraz sztywności.

W przeciwieństwie do kotew lub rozpór, zbrojenie jest związane z podstawową siatką elementów skończonych wzdłuż jej całej długości. Jednakże, podobnie jak w przypadku kotew, program automatycznie wprowadza punkty końcowe zbrojenia do siatki elementów skończonych, tak że zbrojenie można definiować w każdym miejscu siatki. Podobnie jak w przypadku kotew, zbrojenie jest modelowanie za pomocą elementu prętowego poddawanego obciążeniom rozciągającym/ściskającym, który może przenosić tylko siłę normalną. Ze względu na charakterystykę geometryczną, zbrojenie wymaga zdefiniowania sztywności przekroju na 1 mb (stopę) jego szerokości. Takie dane użytkownik powinien otrzymać od producenta wyrobu. 

W kolejnych fazach nie ma możliwości edycji zbrojenia - można je tylko usuwać.

Definiowanie zbrojenia

Program umożliwia również rozpatrywanie zbrojenia w ściskaniu - jednak domyślnie, część zbrojenia, która jest ściskana zostaje w analizie deaktywowana. Stan taki jest symulowany na rysunku przedstawiającym rozkład normalnych sił rozciągających w aktywnych częściach poszczególnych elementów zbrojenia. Część zbrojenia znajdująca się w strefie ściskanej została czasowo wyłączona z analizy. Podobnie jak w przypadku kotew, może zostać ponownie aktywowana w momencie, gdy będzie poddana rozciąganiu.

Naprężenie rozciągające w zbrojeniu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.