Program:
Język:

Katalog użytkownika

Programy GEO5 zawierają katalogi produktowe różnych produktów, których nie trzeba wprowadzać ręcznie – np. geosiatki, kotwy, profile stalowe, grodzice itp. Jeśli produktów, których używasz nie ma w naszej bazie, możesz przesłać nam odpowiednie katalogi, a my dodamy je do baz. Oprócz katalogów producentów możliwe jest również wczytywanie niektórych produktów bezpośrednio z własnych katalogów użytkownika. Ta opcja jest dostępna w:

Przy pierwszym użyciu katalogu (nie utworzonego wcześniej) otwiera się okno dialogowe „Zapisz jako”, które umożliwia wprowadzenie nazwy katalogu i zapisanie go w określonej lokalizacji poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz” (domyślnie jest to folder używany do zapisu danych projektu).

Program umożliwia użytkownikowi utworzenie więcej niż jednego katalogu. Następny katalog tworzy się naciskając przycisk „Nowy” – zapisuje nowy katalog pod nową nazwą. Przycisk „Otwórz” otwiera dowolny katalog użytkownika, a przycisk „Zapisz jako” zapisuje katalog pod nową nazwą.

Przycisk "Eksportuj TXT" umożliwia eksport aktualnie wczytanego katalogu użytkownika do pliku tekstowego. Istnieje także możliwość wgrania danych do katalogu użytkownika przy pomocy importu danych tabelarycznych z zastosowaniem przycisku "Importuj TXT".

Okno dialogowe "Katalog użytkownika" zawiera tabelę prezentującą listę wszystkich zdefiniowanych przez użytkownika produktów. Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe, które umożliwia zdefiniowanie i następnie zapisanie parametrów nowego produktu do katalogu. Przyciski "Edytuj" i "Usuń służą do edycji poszczególnych pozycji tabeli (katalogu).

Przycisk "Przyjmij dane" wczytuje aktualne dane zdefiniowane w programie i otwiera okno dialogowe umożliwiające modyfikację i zapisywanie bieżących danych.

Okno dialogowe "Katalog użytkownika" (np. zbrojenia zdefiniowane przez użytkownika w programie Nasypy zbrojone)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.