Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Konstrukcja

Ramka "Konstrukcja" służy do dokonania wyboru rodzaju konstrukcji - pal pojedynczy lub groupa pali. W ramce tej definiuje się także wartości obciążeń pali - obliczeniowe oraz normowe. Wartość obliczeniowa obciążeń wykorzystywana jest do wyznaczania nośności pali, a wartość normowa do wyznaczania osiadań. W przypadku wykonywania obliczeń zgodnie z NEN obydwa rodzaje obciążenia są uwzględniane (stan 1B i 2).

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Konstrukcja" - pojedynczy pal

Jeśli w ramce "Ustawienia" zaznaczona jest opcja "Uwzględniaj wpływ negatywnego tarcia gruntu" (NSF), wówczas w ramce “Konstrukcja” można również zdefiniować wartość obciążenia na powierzchni, a w ramce “ZWG+NSF” dalsze parametry tarcia negatywnego.

Ramka "Konstrukcja" - pojedynczy pal (wpływ NSF)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.