Program:
Język:

Uszkodzenia

Ramka "Uszkodzenia" przedstawia wyniki analizy uszkodzeń budynków. W programie mozna przeprowadzić weryfikację czterech następujących warunków:

Program umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie analizy dla bieżącej fazy budowy oraz wszystkich poprzednich faz (obwiednie ze wszystkich faz) lub istnieje możliwość wprowadzenia poszczególnych faz i oceny ich wpływu. Taka procedura umożliwia znalezienie np. optymalnego procesu wykopu tuneli sekwencyjnych.   

Dla jednego zadania można przeprowadzić kilka analiz. Wizualizację wyników można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Uszkodzenia" - wizualizacja zarysowań przy rozciąganiu

Ramka "Uszkodzenia" - wizualizacja gradientu niecki

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.