Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sondowanie SPT (Standard Penetration Test)

Ramka "SPT" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych badań SPT (standard penetration tests). Ramka służy do definiowania parametrów sondowania (interwał głębokości penetracji d, wskaźnik energetyczny urządzenia badawczego Er) oraz korelację danych pomiarowych. Parametry te omówiono szczegółowo w części teoretycznej pomocy.

Nazwę badania definiuje się w oknie dialogowym "Nowe badanie". Przycisk "Dodaj" w tym oknie dialogowym otwiera kolejne okno dialogowe "Nowa wartość badania", które umożliwia zdefiniowanie głębokości z mierzonej od poziomu powierzchni terenu oraz liczby uderzeń.

Wyniki badań SPT można również importować w formacie *.TXT.

Ramka "SPT"

Okno dialogowe "Nowe badanie"