Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenie powierzchniowe - bierne parcie gruntu

Dla biernego parcia gruntu wyznaczany jest tylko przyrost na skutek pionowego obciążenia jednolitego fa ze wzoru:

gdzie:

fa

-

pionowe obciążenie powierzchniowe

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu

Pionowe obciążenie jednolite q działające na powierzchnię gruntu powoduje zatem stały przyrost parcia biernego na całą długość ściany - patrz rysunek.

Przyrost biernego parcia gruntu