Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Siła tnąca w siatce

Program automatycznie oblicza dwa kształty powierzchni poślizgu (w bloku gruntu uformowanym w powierzchni pomiędzy gwoździami) i znajduje maksymalną siłę tnącą.

Płaska powierzchnia poślizgu - maksymalna sila tnąca jest poszukiwana na całej grubości zwietrzałej warstwy.

Siła tnąca - płaska powierzchnia poślizgu

gdzie:

Sd

-

siła tnąca w siatce

W

-

ciężar bloku gruntu

Fw

-

siła wynikająca z przepływu wody

lv

-

rozstaw pionowy

t

-

miąższość warstwy zwietrzałej

β

-

nachylenie podstawy bloku

ω

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie gwoździa

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego warstwy zwietrzałej

c

-

spójność warstwy zwietrzałej

A

-

powierzchnia podstawy bloku

Łamana powierzchnia poślizgu - maksymalna sila tnąca jest poszukiwana na całej grubości zwietrzałej warstwy z innym nachyleniem w podstawie bloku.

Siła tnąca - łamana powierzchnia poślizgu

Podczas analizy łamanej powierzchni poślizgu siła pomiędzy blokami X wyznaczana jest w sposób następujący:

gdzie:

X

-

siła pomiędzy blokami

W1

-

ciężar bloku 1

Fw,1

-

siła wynikająca z przepływu wody w bloku 1

A1

-

powierzchnia podstawy bloku 1

gdzie:

Sd

-

siła tnąca w siatce

W2

-

ciężar bloku 2

Fw,12

-

siła wynikająca z przepływu wody w bloku 2

A2

-

powierzchnia podstawy bloku 2

W przypadku, gdy uwzględniany jest przepływ wody program przeprowadza obliczenia z uwzględnieniem wody w całej warstwie zwietrzałej. Kąt stożka parcia wpływa na przenoszenie siły w gwoździu przez warstwę zwietrzałą.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.