Program:
Język:

Tworzenie profilu gruntu na podstawie otworu

W przypadku, gdy profil badania tworzony jest na podstawie otworu, wówczas przycisk "Kopiuj profil z badania polowego" kopiuje wszystkie warstwy gruntu, takie jak były zdefiniowane w ramce "Badania polowe". Zaznaczając opcję "Dodaj grunty" wszystkie rodzaje gruntów są również kopiowane z badania polowego.

Rzeczywiste otwory badawcze zawierają znaczną liczbę warstw gruntu. Inzynier geotechnik pracuje jednak na modelu uproszczonym. W celu uproszczenia stosuje się warstwy geotechniczne. W programie Stratygrafia 3D otwory wprowadzane są dokładnie zgodnie z rzeczywistością (z wszystkimi warstwami gruntu), uproszczenie następuje podczas tworzenia profili gruntu - profile te reprezentują model geotechniczny. Korzystnym jest tworzenie i edytowanie profili podczas modelowania przekrojów geologicznych.

Okno dialogowe "Edycja profilu badania" - otwór

Oryginalnie zdefiniowane badanie polowe (otwór) wyświetlane jest w lewej części okna dialogowego, w prawej części - profil badania. Miąższości warstw i przyporządkowane grunty mogą być modyfikowane.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.