Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Łączenie programów

W niektórych przypadkach istnieje możliwość uruchomienia nowego programu z aktualnie uruchomionego programu. Na przykład, program "Ściana oporowa" umożliwia uruchomienie programu "Stateczność zbocza" w celu sprawdzenia konstrukcji bądź programu "Fundament bezpośredni" do sprawdzenie nośności fundamentów konstrukcji.

Nowy program pobiera dane konstrukcyjne, a następnie zachowuje się jako osobny program - zamykając stary, jednak nieco się różni. Naciśnięcie przycisku "OK" (po prawej pod paskami narzędzi) zamyka program, a dane analizy przekazywane są do pierwotnego programu. Nie dzieje się tak jednak w przypadku zamknięcie programu za pomocą przycisku "Anuluj".

Program, podczas jego pierwszego uruchomienia, tworzy dane konstrukcyjne i przekazuje wymiary konstrukcji, dane geologiczne, obciążenia, dodatkowe obciążenia oraz pozostałe dane. Następnie, program wymaga wprowadzenia dodatkowych danych, np. metodę analizy, ustawienia analizy, powierzchnie poślizgu, fazy budowy, itp.

Podczas ponownego uruchomienia programu (jest to zawsze konieczne, jeżeli w oryginalnym programie zostały wprowadzone zmiany), program ponowne generuje dane do przekazania, ale zatrzymuje dane już wprowadzone w tym programie. Na przykład, podczas łączenia oryginalnego programu z programem "Fundament bezpośredni", nowy program zatrzymuje dodatkowo wprowadzoną podsypkę piaskowo-żwirową razem z wprowadzonym gruntem - wymiary fundamentów, geometria fundamentów oraz program fundamentów są jednak ponownie generowane.

Niektóre działania nie są dozwolone w nowym programie - np. zmiana podstawowych ustawień projektu, jednostek, itp. Wygenerowane zadanie można jednak zapisać do nowego pliku danych za pomocą przycisku "Zapisz jako" i pracować z nim, jak z dowolnym niezależnym zadaniem.

Uruchomienie programu "Fundament bezpośredni" z programu "Ściana kątowa"