Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Barton - Bandis

Kryterium wytrzymałości na ścinanie Barton’a-Bandis’a dla masy skalnej przyjmuje następującą postać:

gdzie:

JRC

-

współczynnik chropowatości ciosu

σn

-

normalne naprężenie działające na powierzchnię ciosu skalnego

JCS

-

wytrzymałość na ściskanie ciosu

φb

-

podstawowy kąt tarcia wewnętrznego powierzchni poślizgu

W miarę możliwości, parametry wytrzymałości na ścinanie powinny być wyznaczane na podstawie pomiarów na miejscu. Przybliżone zakresy kryterium wytrzymałości Barton’a-Bandis’a zostały podane poniżej.