Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wyniki

Osobny pasek narzędzi służy do zarządzania rysunkami i dokumentacją wynikową.

Przycisk "Dodaj rysunek" otwiera okno dialogowe "Nowy rysunek". Następna linia na pasku podaje liczbę zapisanych rysunków w danym trybie wprowadzania danych. Linia "Ogółem" pokazuje całkowita liczbę zapisanych rysunków. Przycisk "Lista rysunków" otwiera listę rysunków.

Pozostałe dwa przyciski otwierają okna dialogowe "Druk i eksport dokumentacji" oraz "Druk i eksport rysunku".

Przycisk "Kopiuj rysunek" zapisuje do schowka aktualny widok wyświetlany na pulpicie.

Pasek sterowania "Wyniki"