Program:
Język:

Standardowe wartości współczynników częściowych

Norma ta zawiera kilka współczynników, które można dostosować w załącznikach norm krajowych. Tabela przedstawia opis poszczególnych współczynników, ich wartości oraz odpowiedni paragraf normy. W niektórych przypadkach wzór zawiera zmienną, która nie posiada symbolu w normie - w takim przypadku zmienna ta jest oznaczona w wyrażeniu znakiem X.

Współczyn.

Wartość

Uwagi

Paragraf

γc

1,5

2.4.2.4

γs

1,15

2.4.2.4

αcc

1

3.1.6

αct

1

3.1.6

αcc,pl

0,8

12.3.1

αct,pl

0,8

12.3.1

k

1,5

12.6.3

ρmin

0,0013

9.2.1.1

X

0,26

9.2.1.1

ρmax

0,04

9.2.1.1

ρmin

0,002

9.5.2

X

0,1

9.5.2

ρmax

0,04

9.5.2

X

0,18

6.2.2

νmin

-

6.2.2

X

0,5

6.2.2

ν

-

6.2.2

cot θmin

1

6.2.3

cot θmax

2,5

6.2.3

Załącznik krajowy - Republika Czeska (CSN EN 1992-1-1 - 2010)

Współczyn.

Wartość

Uwagi

Paragraf

αct,pl

0,7

12.3.1

pozostałe wartości standardowe

Załącznik krajowy - Słowacja (STN EN 1992-1-1 - 2008)

wszystkie wartości standardowe

Załącznik krajowy - Polska (PN EN 1992-1-1 - 2008)

Współczyn.

Wartość

Uwagi

Paragraf

γc

1,4

2.4.2.4

cot θmax

2,0

6.2.3

pozostałe wartości standardowe

Załącznik krajowy - Norwegia (NS EN 1992-1-1 - 2004)

Współczyn.

Wartość

Uwagi

Paragraf

αcc

0,85

3.1.6

αct

0,85

3.1.6

pozostałe wartości standardowe

Załącznik krajowy - Rumania (BDS EN 1992-1-1 - 2005)

wszystkie wartości są standardowe

Załącznik krajowy - Włochy (UNI EN 1992-1-1 - 2005)

Współczyn.

Wartość

Uwagi

Paragraf

αcc

0,85

3.1.6

ν

0,5 dla ≤C70/85

dla innych

6.2.2

pozostałe wartości standardowe

Załącznik krajowy - Wielka Brytania (BS EN 1992-1-1 - 2004)

Współczyn.

Wartość

Uwagi

Paragraf

αcc

0,85

3.1.6

αcc,pl

0,6

12.3.1

αct,pl

0,6

12.3.1

pozostałe wartości standardowe

EN 1992-2 - 2007

Współczyn.

Wartość

Uwagi

Paragraf

αcc

0,85

3.1.6

pozostałe wartości standardowe

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.