Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Używanie funkcji wyszukaj

Funkcja "Wyszukaj" pozwala wyszukać dowolny tekst w pomocy. Wyszukiwany tekst wpisuje się w pole "Wprowadź wyraz(y) do wyszukania", a przycisk "Lista tematów" rozpoczyna wyszukiwanie. Lista znalezionych tematów zawierających wyszukiwany tekst wyświetlana jest w kolumnie pod przyciskami. Kliknięcie myszą na tytule pomocy oraz naciśnięcie przycisku "Wyświetl" wyświetla odpowiadający temat w prawej części okna (opcja dwukrotnego kliknięcia jest również dostępna).

Wyszukiwany tekst wyświetlany jest niebieskim kolorem. Arkusza zakładek "Zawartość" pokazuje położenie tematu na drzewie (spis pomocy).

Ramka "Pomoc" - zakładka "Wyszukaj"