Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Używanie funkcji wyszukaj

Funkcja "Wyszukaj" pozwala wyszukać dowolny tekst w tematach pomocy:

  • Wyszukiwany tekst należy wpisać w pole "Wyszukiwanie".
  • Wyszukiwanie uruchamiane jest automatycznie poprzez wpisanie tekstu.
  • Algorytm wyszukuje wprowadzony do okna tekst w każdym wyrażeniu, w którym jest on chociażby częściowo zawarty.
  • Wyszukiwany tekst podświetlony jest na żółto.
  • Lista znalezionych stron zawierających wyszukiwany tekst wyświetlana jest z lewej strony okna dialogowego.
  • Przyciski " / " umożliwiają poruszanie się pomiędzy stronami w menu "Drzewiastym".
  • Wyszukiwanie zostanie zakończone i pojawi się wyjściowe menu drzewiaste poprzez wciśnięcie przycisku "", "Cofnij" lub po kliknięciu na dowolny link kontekstowy.

Okno dialogowe "Pomoc" - zakładka "Wyszukiwanie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.