Program:
Język:

Próby

Ramka "Próby" zawiera tabelę z wszystkimi wprowadzonymi próbami, dla których będa wykonywane odpowiednie badania laboratoryjne.

Próby można dodawać ręcznie korzystając z przycisku "Dodaj" lub też importować za pomocą przycisku "Importuj".

Próby wprowadza się w oknie dialogowym "Nowa próba laboratoryjna" - forma wprowadzanych danych jest w pełni definiowana przez użytkownika, zgodna z „Szablonem danych prób laboratoryjnych”, którego edycji dokonuje się w ramce "Szablony". W ramce tej możliwa jest także edycja wyglądu i zawartości prawej i lewej części pulpitu.

Ramka "Próby"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.