Program:
Język:

Parametr gruntu Kdq

Wartość parametru Kdq jest wyznaczana automatycznie na podstawie rodzaju gruntu lub też może być zdefiniowana ręcznie przez użytkownika.

Tabela parametrów Kdq:

Rodzaj gruntu

Kdq [kPa]

Piasek

400

Piasek ilasty

400

Piasek ilasto-pylasty

400

Piasek pylasto-ilasty

400

Piasek pylasty

400

120

Ił piaszczysty

120

Ił piaszczysto-pylasty

120

Ił pylasto-piaszczysty

120

Ił pylasty

120

Pył

200

Pył piaszczysto-ilasty

250

Pył piaszczysty

250

Pył ilasto-piaszczysty

200

Pył ilasty

200

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.