Program:
Język:

Woda, podłoże nieściśliwe

Ramka "Woda + PN" służy do określania głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz poziomu podłoża nieściśliwego.

Wartości te można edytować w ramce poprzez wstawienie wartości do pól lub na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Zdefiniowanie ZWG powoduje zmianę naprężeń geostatycznych w masywie gruntowym.

Podłoże nieściśliwe odcina głębokość aktywną pod fundamentem oraz wpływa na współczynniki redukcji w obliczeniach osiadania.

Ramka "Woda, podłoże nieściśliwe"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.