Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Podłoże

Ramka "Podłoże" zawiera tabelę, odpowiednio, wartości parametrów C1 i C2 podłoża Winklera-Pasternaka lub parametrów odkształceniowych gruntów (Edef, ny, hz), zależnie od ustawienia wybranego w ramce "Ustawienia".

Dodawanie parameterów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe parametry podłoża".

Tabela prezentuje wartości parametru wybranego z listy rozwijanej umieszczonej nad tabelą. Dodawanie (edycję) punktów wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe parametry podłoża”. Okno dialogowe służy do definiowania współrzędnej X oraz wartości parametru.

Frame "Podłoże"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.