Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza osiadania gruntów gruboziarnistych

Dla zwartych gruntów gruboziarnistych (np. grunt lodowy), zależność naprężenie - odkształcenie (osiadanie) jest zazwyczaj przyjmowana jako "sprężysta", tzn. wykładnik naprężenia j jest równy jeden. Zatem, dla j = 1 i naprężenia wzorcowego σr = 100 kPa wynikowe osiadanie równa się sumie częściowych osiadań poszczególnych warstw:

gdzie:

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy - tzn. zmiana naprężenia efektywnego

mi

-

moduł Janbu w itej warstwie

hi

-

miąższość itej warstwy

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.