Program:
Język:

Analiza nośności sejsmicznej

Nośność sejsmiczna fundamentów bezpośrednich wyznaczana jest na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

pLE

-

nośność sejsmiczna

c

-

spójność gruntu

γ

ciężar jednostkowy gruntu

d

głębokość podstawy fundamentu

B

szerokość fundamentu

NCE, NqE, NγE

-

sejsmiczne współczynniki nośności

gdzie:

KAE, KPE

-

współczynniki sejsmiczne do parć gruntu

ρAE

-

kąt zniszczenia

φ

kąt tarcia wewnętrznego

gdzie:

kh

-

współczynnik sesjmiczny przyspieszenia poziomego

kv

-

współczynnik sesjmiczny przyspieszenia pionowego

Uwaga: Jeśli kąt α jest ujemny, czyli φ < θ, wówczas nośność sejsmiczna wynosi pLE = 0.

Referencje:

Richards Jr., R.; et al. SEISMIC BEARING CAPACITY AND SETTLEMENTS OF FOUNDATION. J.Geotech. Engrg. 1993, 4 (119)

Das, B. M. Principles of Soil Dynamics, 3rd ed.; California State University: Sacramento, 2016.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.