Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ustawienia analizy sejsmicznej

Przy wykonywaniu analizy sejsmicznej można w oknie dialogowym „Ustawienia obliczeń” wybrać rodzaj analizy, "Naprężenie" lub "Sejsmika". W danej fazie budowy analiza sejsmiki jest zawsze poprzedzona analizą naprężeń.

W przeciwieństwie do analizy naprężeń, analiza sejsmiki wymaga ustalenia początkowego kroku czasowego w s.

Dodatkowo, muszą być określone parametry wybranej metody całkowania w czasie, metody Newmarka lub metody Alpha, oraz parametery analizy wartości własnych w celu wyznaczenia częstości własnych i wartości własnych drgań.

Ustawienia analizy sejsmicznej

W analizie sejsmiki zawsze wykonywana jest następująca sekwencja obliczeń:

  1. Analiza naprężeń
  2. Analiza wartości własnych
  3. Jednowymiarowa analiza kolumnowa Free field
  4. Dwuwymiarowa analiza sejsmiczna

W każdym z wyżej wymienionych kroków obliczeń można wyświetlić wyniki częściowe analiz za wyjątkiem analizy kolumnowej Free field (pkt 3). Analiza ta służy do wyznaczenia warunków brzegowych na pionowych granicach modelu do analizy sejsmiki (pkt 4).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.