Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza ścian

Analiza ściany może być przeprowadzona za pomocą:

Ponadto, w obydwu powyższych przypadkach sprawdzana jest nośność podłoża.

Następujące siły uwzględniane są w analizie:

  • ciężar ściany - zależy od kształtu i ciężaru jednostkowego ściany (do wprowadzenia tych danych służy okno dialogowe "Materiał") - wypór definiuje się dla ścian znajdujących się poniżej zwierciadła wody gruntowej
  • odpór na licu - przy definiowaniu odporu na licu, odpowiednia siła oddziałuje jako parcie spoczynkoweparcie bierne lub też zredukowane parcie bierne
  • siły ciężkości klinów gruntu - dowolna liczba tych sił może wystąpić w zależności od kształtu konstrukcji
  • czynne parcie gruntu lub parcie spoczynkowe działające na konstrukcję - podstawowe obciążenie konstrukcji na skutek parć gruntu - w zależności od opcji wybranej w ramce "Ustawienia", parcie obliczane jest z lub bez redukcji wprowadzonych parametrów gruntu
  • siła wynikająca z wpływu wody lub ciśnienia porowego
  • siły wynikające z obciążeń dodatkowych - jedna siła odpowiada każdemu zdefiniowanemu obciążeniu. Jeżeli wartość siły na skutek obciążenia równa się zero (obciążenie nie ma wpływu na konstrukcję), wówczas nie jest ona widoczna na rysunku, ale jest widoczna w tabeli.
  • zdefiniowane siły - wyświetlane są siły uwzględniane w analizie 
  • siły na skutek obciążeń sejsmicznych - kilka sił wynikających z obciążeń sejsmicznych uwzględnia się w analizie - zwiększenie parcia gruntu działającego na konstrukcję, redukcja parcia biernego na licu konstrukcji, lub siła na skutek wody swobodnej za konstrukcją
  • przedłużenia siatki i zbrojenia gruntu są wyświetlane i uwzględniane, jeżeli pojawiają się w analizie

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.