Program:
Język:

Zwierciadło wody gruntowej na spękaniu tensyjnym

Zwierciadło wody gruntowej na spękaniu tensyjnym

Powierzchnia poślizgu znajduje się całkowicie poniżej zwierciadła wody gruntowej, które albo przecina spękanie tensyjne lub jest wyrównane z terenem, maksymalna wartość ciśnienia porowego znajduje się u nasady lica.

Ciśnienie hydrostatyczne na powierzchni poślizgu i na spękaniu tensyjnym, maks wartość u nasady skarpy

Wartość ciśnienia porowego u na przecięciu powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego jest wyznaczana z:

gdzie:

γw

-

ciężar jednostkowy wody

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej na linią przecięcia powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego

Wypadkowa siła ściskającą wody V działająca w kierunku normalnym do spękania tensyjnego jest wyznaczana z:

gdzie:

γw

-

ciężar jednostkowy wody

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej na linią przecięcia powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego

φ

-

ugięcie spękania tensyjnego po pionu

Wartość ciśnienia hydrostatycznego u1 u podstawy skarpy jest wyznaczana z:

gdzie:

γw

-

ciężar jednostkowy wody

Hw

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad podstawą skarpy

Wypadkowa siła ściskająca wody U działająca w kierunku normalnym do powierzchni poślizgu jest wyznaczana z:

gdzie:

u

-

ciśnienie porowe działające na linię przecięcia powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego

u1

-

ciśnienie porowe u podstawy skarpy

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad linią przecięcia powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego

α

-

nachylenie powierzchni poślizgu od poziomu

Hw

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad podstawą skarpy

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.