Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ograniczenia procedury optymalizacji

W ramce "Obliczenia", po naciśnięciu przycisku "Ograniczenia", istnieje możliwość określenia ograniczeń dla procesu optymalizacji powierzchni poślizgu. 

Niezależnie od wybranego rodzaju powierzchni poślizgu (kołowa, łamana) istnieje możliwość wprowadzenia do modelu zbocza odcinków (za pomocą myszy), które nie powinny być przecięte przez zoptymalizowaną powierzchnię poślizgu..

Odcinki te wyświetlane są również w tabeli w lewej części ramki.

Przy obliczeniach z zastosowaniem Łamanej powierzchni poślizgu można również wykluczyć niektóre punkty z optymalizacji, całkowicie lub częściowo, tzn. jedynie w określonym kierunku. "Zachowanie nieruchomego punktu" podczas optymalizacji uzyskuje się poprzez zaznaczenie pola w tabeli z odpowiadającym punktem.

Tryb definiowania ograniczeń opuszcza się poprzez naciśniecie czerwonego przycisku "Powrót do trybu obliczeń".

Ramka "Obliczenia" - ograniczenia dla optymalizacji powierzchni poślizgu przez odcinki

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.